ALV

Jaarlijks wordt door het VSN bestuur een ALV gepland. Dit jaar zal de ALV plaats vinden op 24-3-2023. Naast het bespreken van bestuurszaken en financiën worden ook altijd gastsprekers uitgenodigd. De VSN leden ontvangen een aparte mailing met detail informatie over de aankomende ALV.