Training voor coaches en staf – (W)EET WAT JE DOET

De eerstvolgende online workshop staat gepland op dinsdag 31 januari 2023 om 20.15 uur. Deelname is 1 SCAS punt. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers wordt uw inschrijving in persoonlijk overleg verplaatst.

Voor aanmelden: weetwatjedoet.nl

Leerdoelen zijn: kennis opdoen omtrent

·       Prevalentie en ernst van eetproblematiek in de sport

·       Risicofactoren voor het ontwikkelen van verstoord eetgedrag

·       Het signaleren van disbalans en eetproblemen,

·       Eigen ervaringen en ervaringen van anderen rondom eetproblemen,

·       Het gesprek aangaan over je vermoedens,

·       Wanneer en naar wie verwijs je extern door?

·       Wat kan je nog meer doen voor en leren over gezond presteren?