Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doe, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sportdietetiek.nl. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Over de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN)

De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland is gevestigd in Lewedorp (Zeeland) en ingeschreven bij de Kvk onder nummer 09143588.
Onze diensten vallen officeel onder de branche Preventieve gezondheidszorg (zonder arbobegeleiding. Deze branche heeft als hoofdcategorie: ‘Gezondheids- en welzijnszorg’ en is in dit geval verder onderverdeeld bij: ‘Gezondheidszorg’, subcategorie ‘Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting’.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door als lid gebruik te maken van de diensten van Vereniging Sportdiëtetiek Nederland beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

  • Uw voor- en achternaam
  • Vestigingslocatie van uw praktijk
  • Uw (praktijk) adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnnummer
  • Uw VSN Lidnummer
  • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruiken wij voor het bijhouden van onze ledenadministratie en het tonen van uw gegevens op de interactieve kaart van onze website.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren uw gegevens gedurende uw lidmaatschap van onze vereniging. Nadat u uw lidmaatschap heeft beëindigd zijn wij verplicht om uw gegevens nog 5 jaar te bewaren (belastingplicht).

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden door ons niet actief gedeeld met derden. Wel zijn de NAW-gegevens van uw praktijk, telefoonnummer en e-mailadres zichtbaar op de interactieve kaart van onze website. Mocht u hier bezwaar tegen maken dan kunt u zelf uw gegevens van de kaart verwijderen via uw profiel in de ledenomgeving.
Onze ledenadministratie wordt met instemming van onze leden uitbesteed aan Sportzorg. Binnen deze organisatie heeft 1 persoon toegang tot onze gegevens.

Website

De toegang tot de website van VSN en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Cookies en statistieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
  • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies): geen van deze gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Contact

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportdietetiek.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

VSN Masterclass

Vergeet je niet aan te melden voor de masterclass op 14 juni 2024 met als thema: Hormoonbalans bij sporters. De masterclass is online te volgen.

Aanmelden doe je via onderstaande knop

Algemene ledenvergadering

Vergeet niet onze algemene ledenvergadering op 21 maart 2024 bij te wonen. De vergadering vindt plaats van 15.00-17.30 uur. Aanmelden kan via onderstaand formulier.